Skärpning

Tjänster » Skärpning

Vi skärper skärande verktyg av snabbstål och hårdmetall, såsom:

  • Olika pinnfräsar
  • Gängtappar
  • Brotschar
  • Upprymmare
  • Hårdmetallborrar
  • Spiralborrar
  • Högeffektborrar
  • Stegborrar
  • Försänkare m.m.