Historia

Österbottens Slipservice grundades år 1983 av Pertti Hautakoski. År 1998 köptes bolaget av Johan och Stig Broo, vilka är företagets nuvarande ägare.

Tillverkning, skärpning av verktyg och omslipningar av olika formverktyg har funnits med redan från början av företagets era. CNC-tekniken har under årens lopp varit på stark frammarsch inom vår maskinpark och detta har lett till att tillverkningen av nya verktyg numera uppgår till hälften av verksamheten. Serietillverkning av standard- och specialverktyg hör numera till vardagen.