Österbottens Slipservice Ab

Österbottens Slipservice erbjuder metallindustrin helhetslösningar inom verktygstillverking och skärpning.

Tjänster till bearbetande industri:

  • Skärpning
  • Tillverkning
  • Ytbeläggning
  • Planering
  • Testning
  • Utveckling